top of page

BEHANDLING

Arkaden Fysioterapi er en høykompentansebedrift, hvor alle våre terapeuter søker å gi pasientene den faglig beste behandlingen utfra oppdatert kunnskap og forskning. 

Undersøkelse:

Alle som søker hjelp hos oss vil få en grundig undersøkelse av muskel - og skjelettsystemet for å komme frem til riktig diagnose og behandling. 
Det er greit å være oppmerksom på at terapeuten kan se seg nødt til å be deg kle av deg noe av klærne for å få undersøkt deg grundig. Dette avhenger av hva du søker hjelp for. 
Vi har tett samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten når det er behov for å innhente nødvendig helseinformasjon med samtykke fra pasient eller henvisning til videre utredning. Alt med mål om å gi pasienten den best mulige oppfølging.

Behandling: 

Behandlingen som tilbys hos oss baseres på en grundig undersøkelse og diagnose. Vi ønsker å gi den best tilgjengelige behandling til våre pasienter, basert på oppdatert kunnskap og forskning.

Vi tilbyr: 

  • Artroseskole, AktivA
  • Rehabilitering etter brudd, skade eller sykdom.
  • Rehabilitering etter idrettskader. 
  • Behandling av bekkenplager i forbindelse med svangerskap og barsel. 
  • Behandling av muskel- og skjelettsmerter.
  • Trykkbølgebehandling. 
  • Fallforebyggende trening. 

Nyttige linker: 

 

aktivmedartrose.no
fysio.no
helsebiblioteket.no
bottom of page